test

Dziękuję że tu jesteś

6 myślowych
Grzanek

Czyli Wujek Adam
Próbuję jakoś usystematyzować chaos i taki pomysł mi wpadł do głowy

konferansjer prezenter host Adam Grzanka stand up